Corona update
maart 4, 2021

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden
maart 4, 2021

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari
februari 25, 2021

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de
februari 4, 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

De staatssecretaris van Financi√čn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging