Boekhouding

Van Hell Accountants & Belastingadviseurs voor een inzichtelijke boekhouding

Met Van Hell Accountants & Belastingadviseurs bent u verzekerd van een efficiënte en inzichtelijke boekhouding. Zoals u weet, is iedere ondernemer wettelijk verplicht een administratie bij te houden van de bezittingen en de schulden, de opbrengsten en de kosten, de ontvangsten en de uitgaven. Die gegevens moeten 7 jaar worden bewaard.

Veel ondernemers ervaren het bijhouden van een boekhouding als een lastige en tijdrovende bezigheid. Wij nemen die u deels of geheel uit handen. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte zijn van alle relevante wijzigingen in wet- en regelgeving.