Boekhouding

Een inzichtelijke boekhouding met van Hell Accountants

Met Van Hell Accountants & Belastingadviseurs bent u verzekerd van een efficiënte en inzichtelijke boekhouding. Zoals u weet, is iedere ondernemer wettelijk verplicht een administratie bij te houden van de bezittingen en de schulden, de opbrengsten en de kosten, de ontvangsten en de uitgaven.  Die gegevens moeten 7 jaar worden bewaard.

Veel ondernemers ervaren het bijhouden van een boekhouding als een lastige en tijdrovende bezigheid. Wij nemen die u deels of geheel uit handen. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte zijn van alle relevante wijzigingen in wet- en regelgeving.