Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
november 17, 2022
KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
december 1, 2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling zou worden verhoogd tot € 2,13. In 2022 is het bedrag van de vrijstelling € 2,00 per dag.

Comments are closed.